hadassa PRODUCTIES

hadassa PRODUCTIES bestaat sinds augustus 2008. Ik heb al met veel verschillende gezelschappen mogen samenwerken zoals NND Galili Dance, Noord Nederlands Toneel, Grand Theatre Groningen, Rosa Ensemble, Intro in Situ en het Amsterdams Kleinkunstfestival. Vanaf september 2021 ben ik als Pr & Marketing verbonden aan dansgezelschap Kalpanarts en als projectleider aan het meerjaren project Dance On Mute. En als productieleider zal ik samenwerken met Meneer Monster's nieuwe jeugdvoorstelling Lucky Luuk.

Als productieleider/producent, maar ook als technicus. Ik ben altijd van mening geweest dat deze twee disciplines nauw met elkaar verbonden zijn en wilde mij dus ook in beide bekwamen. Als technicus ben ik niet meer aan het werk, maar maak wel in iedere productie die ik leid gebruik van mijn kennis. Mijn werkvelden lopen uiteen van moderne dans, naar hedendaagse- of experimentele muziek. Performance kunst, kunst in de openbare ruimte. Er is er wat mij betreft niet een die er specifiek bovenuit springt, hoewel ik het wel fijn vind wanneer het bijdraagt aan iets, een doel voor ogen heeft. Ik ga heel persoonlijk te werk en zal geen enkele productie precies hetzelfde leiden. Ik kijk naar wat er nodig is, wie de mensen zijn waarmee ik werk en pas daar mijn werkwijze op aan. Een producent op maat dus. Doordat ik bij veel gezelschappen gewerkt heb in verschillende disciplines door heel Nederland, is mijn netwerk zeer uitgebreid en mijn kennis van het culturele veld heel breed.